Záhradná chata, Bratislava 2006

autori: Juraj Sumbal, Daniel Priehoda
sadové úpravy: atelier Duma