Mária Vozárová, Ing.arch.

1985 - Rožňava
2004 - 2010 fa STU, Bratislava
2008 - 2009 Universität Duisburg-Essen
2010 - 2013 fa STU, Bratislava - postgradual
2012 - spad

e-mail: vozarova@spad.sk
Soňa Dianová, Ing.arch.

1983 - Trenčín
2002 - 2008 fa STU, Bratislava
2008 - 2010 architekti Šebo-Lichý
2010 - light4space
2013 - MOI/cloud studio
2014 - spad

e-mail: dianova@spad.sk