Prístavba rodinného domu, Stupava 2015

autor: Daniel Priehoda
spolupráca: Soňa Dianová