Rodinný dom, Šaľa 2014

autori: Daniel Priehoda, Mária Vanková
spolupráca: Soňa Dianová, Mária Vozárová