Víkendová chata, Pezinok 2015

autori: Daniel Priehoda, Soňa Dianová