IBM Slovensko, Bratislava 2014

autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková
spolupráca: Peter Oechsle, Mária Vozárová