Rodinné domy, Slovenský Grob 2013

autori: Daniel Priehoda, Mária Vanková,
Štepán Mosler