Kunsthalle LAB, Bratislava 2013

Súťaž

autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková,
Štepán Mosler, Mária Vozárová