Mestská vila 1, Bratislava 2003

autori: Ľubomír Závodný, Daniel Priehoda