Rodinný dom, Devínska N. Ves 2013

autori: Daniel Priehoda, Štepán Mosler