Rodinný dom, Dúbravka 2012

autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková