Rodinný dom 24, Bratislava 2011

autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková