Rodinný dom II, Bratislava-Devín 2009

autori: Ľubomír Závodný, Peter Vodrážka, Jana Švecková
Juraj Sumbal ,Daniel Priehoda
spolupráca: Martin Kotrus
interiér: Juraj Sumbal, Mária Vanková