Rekonštrukcia rodinného domu 2009

autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková