Bytové domy, Bratislava 2005

autori: Matej Siebert, Roman Talaš, Daniel Priehoda, Juraj Sumbal, Slávo Valigurský