Administratívna budova Westend, Bratislava 2002

autori: Ľubomír Závodný, Juraj Sumbal