Polyfunkčný objekt, Bratislava-Ružinov 2005

autori: Ľubomír Závodný, Daniel Priehoda, Matej Siebert